Koreansk hudpleie | Norsk nettbutikk

GRATIS FRAKT OVER 750,-

Angrerett og skjema

Som forbruker har du 14 dagers ubetinget angrerett

Angrerettloven gir alle som har kjøpt en vare en mulighet til å komme ut av kjøpet, uten at de behøver å begrunne overfor selgeren hvorfor de vil gå fra kjøpsavtalen.

I følge Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerett loven) §20 har forbrukeren rett til å gå fra avtalen ved å gi melding til den næringsdrivende før angrefristen går ut.

Loven gir 14 dagers angrefrist, men fristen kan i visse tilfeller forlenges til 3 måneder, og i enkelte tilfeller til 1 år.

Ved postordresalg må forbruker selv dekke utgiftene ved tilbakesendingen.

Her finner du angrerettskjema: 

Returadresse:

SkinUp AS
Mykkeltveitvegen 147
5707 Evanger

VIKTIG: Av hygieniske årsaker kan ikke koreanske hudpleieprodukter  byttes-/returneres dersom originalforpakningen er åpnet/brutt.

Angrerettloven gjelder:

 • Salg utenfor fast utsalgssted, når kjøpesummen er over 300 kroner
 • Fjernsalg som for eksempel postordresalg
 • Loven gjelder også enkeltbestillinger i klubbmedlemskap (f.eks. bokklubb).

Det er den næringsdrivende som har opplysningsplikt før avtaleinngåelse etter §8 første ledd. Se utdrag fra loven nederst.

Vare som er mottatt i posten

Ved postordresalg hvor du har bestilt etter katalog eller på internett, må du returnere varen før selgeren betaler deg kjøpesummen tilbake. Du må selv dekke utgiftene ved tilbakesendingen. Som oftest kan du returnere varene i emballasjen de ble sendt i.

Angrefristen begynner å løpe: 

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angrerettskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake. Les mer på forbrukertilsynet sine nettsider.

Har du spørsmål om angrerettloven, forbrukerkjøpsloven eller andre regler som angår deg som forbruker, kan du kontakte Forbrukerrådet på tlf. 03737 eller les mer på forbrukerradet.no


Utdrag fra § 8.Opplysningsplikt før avtaleinngåelse
Før det blir inngått en avtale om fjernsalg eller avtale utenom faste forretningslokaler, skal den næringsdrivende på en klar og forståelig måte gi forbrukeren opplysninger om:

a) varenes eller tjenestenes viktigste egenskaper, i den utstrekning kommunikasjonsmåten og varene eller tjenestene er egnet til dette,
b) der dette er relevant, funksjonaliteten, herunder relevante tekniske beskyttelsestiltak, for digitalt innhold,
c) det digitale innholds evne til å virke sammen med maskinvare og programvare som den næringsdrivende kjenner til eller med rimelighet kan forventes å kjenne til,
d) den næringsdrivendes identitet, slik som foretaksnavn, geografisk adresse og eventuelt telefonnummer, telefaksnummer og elektronisk postadresse, samt identitet og geografisk adresse til næringsdrivende det opptres på vegne av og som forbrukeren kan rette eventuelle klager til,
e) den samlede prisen for varen eller tjenesten medregnet avgifter, eller, dersom varens eller tjenestens art gjør at prisen ikke med rimelighet kan forhåndsberegnes, metoden for beregning av prisen, samt eventuelle tilleggskostnader til frakt, levering, porto eller annet, eller, dersom disse ikke med rimelighet kan forhåndsberegnes, at slike tilleggskostnader kan forekomme. For avtaler uten tidsbegrensning og for abonnementsavtaler skal den samlede prisen omfatte de kostnadene per avregningsperiode, og ved betaling med fast beløp, også de samlede månedlige kostnadene, og om de samlede kostnadene ikke kan forhåndsberegnes, metoden for beregning av prisen,
f) kostnadene for bruk av fjernkommunikasjonsmiddelet, når disse ikke beregnes etter grunntakst,
g) ordningene for betaling, levering, oppfyllelse, leveringsfrist og hvordan den næringsdrivende håndterer reklamasjoner,
h) at det foreligger angrerett og standardisert skjema for bruk av angrerett (angreskjema), samt vilkårene, tidsfristene og fremgangsmåtene for å bruke angreretten jf. § 20 første og annet ledd,
i) at forbrukeren må bære kostnadene ved å returnere varene dersom angreretten brukes. Dersom varene etter sin natur normalt ikke kan returneres med post, skal kostnadene ved å returnere varene opplyses.

Les mer på Lovdata.no

Gratis frakt *

* over 750,-

Lynrask levering med sporing

Normal leveringstid er 1-4 arbeidsdager.

K-Beauty kvalitetsprodukter

Norsk nettbutikk med utvalgte produkter innen koreansk hudpleie.

Sikker og trygg handel

  0
  Din handlekurv
  Din handlekurv er tomTilbake til butikken
   Calculate Shipping
   Apply Coupon
    Populært nå